Kontakt

Masz pytanie?

Proszę podaj imię i nazwisko!
Proszę podaj e-mail! Nieprawidłowy e-mail!
Proszę podaj organizacje/firmę!
Proszę podaj swoją wiadomość!


Często zadawane pytania

Jestem pracodawcą potencjalnie zainteresowanym wdrożeniem ebadu.pl w swoim przedsiębiorstwie. Co powinienem teraz zrobić?

Pierwszy krok już za Tobą! Teraz wystarczy się z nami skontaktować. Chętnie opowiemy Ci o potencjale jaki drzemie w naszym serwisie oraz o konkretnych korzyściach stosowania go w Twojej organizacji.
Proponujemy więc krótkie spotkanie wprowadzające, na którym przedstawimy szczegółowo nasze rozwiązanie, oraz przedstawimy korzyści i skutki wdrożenia go w Twoim przedsiębiorstwie. Odpowiemy na Twoje pytania. Przedyskutujemy i pomożemy dobrać opcje usługi wdrożenia serwisu tak by możliwie najlepiej dopasować się do Twoich potrzeb.
Umów się na rozmowę!

Jak wygląda typowe wdrożenie ebadu.pl w przedsiębiorstwie?

Wdrożenie jest przygotowaniem przedsiębiorstwa do korzystania z serwisu. Na ogół wiąże się to z podjęciem szeregu działań takich jak: przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa (pod kątem stopnia kreatywności pracowników pracujących na różnych stanowiskach), uzyskanie opinii odpowiednich organów administracyjnych celem stwierdzenia zasadności oraz poprawności stosowania systemu w Państwa konkretnym przypadku, czy przygotowanie niezbędnej dokumentacji wewnętrznej (tj. dostosowanie umów z pracownikami, etc.).
Innymi słowy przygotowujemy wszystkie niezbędne elementy, tak by sprawnie i skutecznie przygotować Państwa organizację na stosowanie serwisu.

Jestem pracownikiem zainteresowanym stosowaniem ebadu. Co mogę zrobić?

Choć zadaniem serwisu ebadu jest sprostanie potrzebom zarówno pracodawców jak i pracowników, jego wdrożenie wymaga zgody oraz interakcji przede wszystkim z pracodawcą. Jeżeli jako pracownik widzisz możliwość wykorzystania naszego serwisu w przedsiębiorstwie, w którym pracujesz, po prostu poinformuj o tym właściciela lub przełożonego. Jeśli z jakiś względów uważasz, że będzie lepiej abyśmy to my uczynili za Ciebie, daj nam znać. Chętnie skontaktujemy się ze wskazaną przez Ciebie osobą i przedstawimy korzyści wynikające ze stosowania ebadu!
W tym celu najlepiej skorzystaj z formularza.

Jestem przedsiębiorcą. Czy przy wykorzystaniu usługi ebadu.pl będę miał nadal zagwarantowane prawa do programów komputerowych tworzonych przez pracowników?

Zgodnie z UPAPP (Rozdz. 7 Art. 74 pkt 3) prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, chyba że umowa pomiędzy pracodawcą i pracownikiem reguluje te kwestie inaczej.
To właśnie w ramach wdrożenia serwisu ebadu w przedsiębiorstwie, kwestie te są podejmowane i regulowane tak by po przeniesieniu praw własności do utworów (w tym przypadku: programów komputerowych), tytuł własności był również po stronie pracodawcy. Tym samym, po wdrożeniu serwisu ebadu, pracodawca również staje się właścicielem praw do tworzonych przez pracowników utworów.

Jestem pracodawcą. Zatrudniam pracowników na umowę zlecenia. Czy serwis ebadu.pl jest także dla mnie?

Jak najbardziej. Serwis ebadu jest skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników bez względu na formę zatrudnienia. Każdorazowo sprawę analizujemy indywidualnie i pomagamy naszym klientom podjąć właściwą decyzję dotyczącą zasadności wdrożenia systemu ebadu.

Czy w ramach korzystania z serwisu ebadu isnieje konieczność przekazywania utworów do serwisu?

Nie. Serwis ebadu przewiduje dwie formy dokumentowania efektów prac twórczych. Mogą one przybrać formę kopii pliku lub - alternatywnie - adresu odnośnika do pliku. W pierwszym przypadku kopia pliku zostaje przekazana do serwisu, w drugim przypadku przekazany zostaje wyłącznie odnośnik do pliku. W przypadku stosowania odnośnika do pliku, może on wskazywać na wewnętrzne zasoby, do których dostęp jest naturalnie ograniczony. Należy zwrócić uwagę, iż przekazywanie kopii plików umożliwia dokonywanie wstępnej zautomatyzowanej oceny oryginalności, podczas gdy stosowanie odnośników takiej możliwości nie daje.

Na czym polega funkcjonalność wstępnej, automatycznej weryfikacji oryginalności

Funkcjonalność wstępnej, automatycznej weryfikacji oryginalności zgłoszeń umożliwia automatyczne sprawdzenie poziomu oryginalności zgłaszanego utworu w stosunku do innych utworów zgłoszonych wcześniej w ramach danej organizacji. Funkcjonalność ta ma zadanie maksymalne ułatwienie procesu akceptacji poprzez dostarczenie informacji czy i w jakim wymiarze analizowane zgłoszenie jest podobne do jakiegokolwiek innego zgłoszenia. Tym samym np. duplikat kodu zostanie wykryty jako zgłoszenie o niskim stopniu oryginalności (dla duplikatu, ten stopień to 0%). Algorytm weryfikacji, to złożony system analizy powiązań, który pozwala na wykrycie podobieństw w kodach źródłowych programów komputerowych. Uwaga: aby korzystać z funkcjonalności wstępnej, automatycznej weryfikacji oryginalności konieczne jest zgłaszanie plików, a nie odnośników do plików.

Reprezentuję korporację. Czy korzystanie i wdrożenie z ebadu.pl wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy o pracę z pracownikami?

Nie. Choć istnieje konieczność ujęcia specyficznych zapisów w umowie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w związku z korzystaniem z systemu ebadu.pl oraz możliwością naliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, to regulowane są one zazwyczaj poprzez aneksy do obowiązujących już umów. Tym samym, nie ma konieczności zmieniać obowiązującego w przedsiębiorstwie wzorca umowy. To my dbamy o to, by zapisy aneksu były dopasowane do wzorca umowy.

Jestem przedsiębiorcą zdecydowanym na wdrożenie. Jaka jest moja rola?

Wszelkie kroki niezbędne w celu wdrożenia naszego serwisu zostaną przygotowane przez nas. Na bieżąco informujemy Państwa o przebiegu procesu wdrożenia. To my przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty i przedstawiamy je Państwu do akceptacji. Naszym celem jest sprawne przeprowadzenie Państwa przez cały proces wdrożenia.

Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym korzystaniem z Państwa usług. Czy wolno z nich korzystać gdy jest się beneficjentem finansowania z projektu EU?

Sposób pozyskania finansowania w ogólności nie stanowi przeszkody w stosowaniu ebadu.pl oraz podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Nie mniej jednak, każdorazowo, warto przyglądamy się specyfice danego projektu. Taka analiza to część procesu wdrożenia usługi.

Jestem przedsiębiorcą. Czy korzystanie z systemu ebadu.pl wymaga głębokich zmian w procesach księgowo-kadrowych?

Nie. System ebadu.pl został przemyślany w taki sposób by jak najlepiej dopasować korzystanie z niego do procesów księgowo-kadrowych obowiązujących w różnych firmach. Pewne zmiany są oczywiście konieczne (jak np. samo naliczanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu), wymagają one jednak niewielkich zmian. Sposób funkcjonowania kadr i księgowości się nie zmienia. Usługa ebadu może byś stosowana zarówno w przedsiębiorstwach z wewnętrznymi strukturami kadrowo -księgowymi jak i w przedsiębiorstwach, które zlecają tego typu zadania na zewnątrz.

Słyszałem, że wprowadzono ograniczenie dotyczące stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Co to oznacza?

Faktycznie, obowiązujące przepisy (art. 22 ust. 9 pkt 1-3, 10) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają od 1 stycznia 2013 r. górny limit kosztów podlegających odpisowi. W roku podatkowym nie mogą one przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Oznacza to, iż według obowiązujących aktualnie przepisów koszty podlegające odpisowi nie mogą przekroczyć 42.764 zł (dla porównania standardowy poziom zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu to 1.335 zł). Odliczenie całości tej kwoty następuje w momencie gdy nasz przychód wynosi 85.528 zł. Warto jednak podkreślić, że nawet po przekroczeniu tej granicy stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu jest korzystne gdyż powoduje efektywne przesunięcie momentu stosowania wyższej stawki podatkowej.

Kto może korzystać z serwisu?

Serwis ebadu.pl jest przeznaczony dla firm zatrudniających pracowników wykonujących prace twórcze. W szczególności został on stworzony dla organizacji typu R&D, choć także inne typy działalności mogą z niego korzystać. W ogólności kwalifikować się mogą firmy zatrudniające: programistów, projektantów, grafików, webdesignerów, czy artystów. Standardowym działaniem jest jednak przeprowadzenie analizy kreatywności poszczególnych stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie. Dokonuje się jej na początku wdrożenia.


Formularz kontaktowy został wysłany!

Wkrótce się z tobą skontaktujemy.

Żądanie dostępu demo zostało wysłane!

Wkrótce otrzymasz e-mail z parametrami logowania.

W razie problemów skontaktuj się z office@ebadu.pl.